Doneren

Stichting de Ezelshoeve

Ontstaansgeschiedenis van Stichting de Ezelshoeve

Door Jacqueline van den Berg

Op 08 januari 2005 zag ik, Jacqueline van den Berg, een stukje in BN/de Stem. In dit stukje werd geschreven over een kinderboerderij die al heel lang een ezeltje wilde hebben en zij hadden nu eindelijk hun ezeltje gekocht via Marktplaats.nl. Dus als mensen een ezel wilden kopen dan moesten ze maar eens op Marktplaats kijken.

Mijn man Peter-Paul van den Berg en ik hadden op dat moment vier ezels, NoNo, SiSi, Onyx en Erin, die alle vier verwaarloosd of dakloos waren en, behalve NoNo, van een handelaar kwamen. Het krantenbericht schoot bij mij in het verkeerde keelgat.

Ik stuurde een mail naar BN/de Stem en probeerde hierin uit te leggen hoe verkeerd het is om dieren vanaf papier te verhandelen, hoe slecht handelaren vaak voor hun dieren zijn en dan vooral voor ezels want dat is nog steeds een ondergeschoven en niet begrepen diersoort. BN/de Stem reageerde heel snel op de mail en kwam op bezoek voor een interview.

In dit interview vertelde ik dat ik graag voorlichting zou willen geven over het houden en verzorgen van ezels om het ezelleed uit te bannen. Een stichting oprichten zou een goede optie zijn. De volgende dag stond het interview en de foto al in de krant.

En toen gebeurde er iets onverwachts! TV Omroep Brabant belde met de mededeling dat ze ons heel graag wilden helpen om een stichting te worden. Op maandag 31 januari kwam de filmploeg om een uitzending op te nemen voor het programma "Zaak voor TV". Aan het einde van de dag stond een bezoek gepland bij de notaris, om Stichting de Ezelshoeve officieel in te schrijven. De notaris vond het een prachtig initiatief en deed dit geheel gratis! En onze uitzending over ‘Ezelleed en Ezelliefde’ werd de best bekeken aflevering van dat seizoen! Op 14 februari 2005 werd alles getekend en goedgekeurd bij de notaris en was Stichting de Ezelshoeve een feit, een officiële ezelopvang!

Doelstelling

Statuten van oprichting

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van:

  • De opvang van en de zorg voor verwaarloosde, mishandelde of oude ezels.
  • Het geven van informatie over ezels en alles wat daarmee verband houdt.

De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • De feitelijke opvang van dergelijke ezels en de zorg daarvoor.
  • Het geven van voorlichting over ezels.
  • Het organiseren van evenementen.
  • Het verwerven van donateurs.
  • Het regelen van mogelijkheden tot het adopteren van ezels op papier.
  • Het verrichten van alles wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk is.

ANBI

Beleidsplan 2013 / 2020

RSIN: 814784847

Bestuur

Voorzitter: Peter-Paul van den Berg
Penningmeester: Bart Wouters
Secretaris: Marianne Zinjel

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen betaalde medewerkers.
Het bestuur ontvangt geen betaling of vergoeding.

Jaarverslagen

Winst en verliesrekeningen + Balans